Розробка маркетингової стратегії

Працюючи на ринку інтернет-маркетингу, нам доводеться стикатися з ситуаціями, коли власники і керівники компаній не до кінця усвідомлюють необхідність маркетингової стратегії для просування товарів або послуг. У теорії така необхідність визнається, але на практиці стратегія замінюється якимись тактичними маркетинговими заходами, які приносять короткостроковий ефект, і не завжди сприяють розвитку підприємства.

Етапи розробки і втілення

Для успішних компаній необхідність маркетингових стратегій як для усієї компанії або бренду, так і для кожного товару очевидна.

Розібравшися в аспектах теорії побудови стратегій і у способах їх практичного втілення, можна побудувати власну стратегію просування, яка буде двигуном усього вашого бізнесу.

Успішна розробка маркетингової стратегії фірми не може обійтися без таких етапів:

Маркетингове дослідження ринку

і аналіз реального стану того сегмента, у якому планується просування товару чи послуг

Визначення цільової аудиторії

Тобто, того сегмента ринку, на задоволення потреб якого буде направлена основна увага під час розробки і реалізації маркетингової стратегії

Дослідження конкурентного середовища

Частки ринку, які займають конкуренти, їх переваги і недоліки. Визначення цілей, які має досягти підприємство у результаті реалізації стратегії

Розробка бренду, іміджу, цінностей

які будуть вирішальними під час побудови маркетингових комунікацій і налагодження каналів збуту

Оцінка ризиків

і можливих альтернативних моделей розвитку стратегії просування

prioritet group

Впровадження стратегії

Для того, щоб втілити розроблену маркетингову стратегію, необхідно чітке розуміння її цілей та способів здійснення з боку керівництва компанії та її ключових співробітників. Після її затвердження розробляється план, в якому детально описані всі маркетингові заходи, канали просування, проміжні цілі та термін їх досягнення.

B2B/B2C Services
Ecommerce
Non-Profit Organizations
Startup Projects

Залишилися запитання?

Зв'яжіться з нами і ми надамо детальну консультацію за даним напрямком послуг.

Отримати безкоштовну консультаціюПовернутися до переліку послуг